LA XARXA COM A ESPAI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Aquest projecte ha sigut subvencionat per la Diputació de València l’any 2019.

Amb el present projecte pretenem convertir la web de l’associació en un lloc de trobada i repositori de reivindicacions i informació sobre els nostres barris, adaptant la seua gestió i la de la nostra associació als criteris de transparència i bon govern continguts en l’eina Transpar-Ent, així com a la protecció de dades i accessibilitat, generant una autèntica eina de participació ciutadana. Buscant el suport mutu de les entitats  al  nostre entorn  i una millora de la comunicació, tant interna com externa.

Es pretén disposar d’una eina en línia amb capacitat per a incloure treballs divulgatius, reivindicacions veïnals, projectes dels barris de diversa índole i procedència, en definitiva, aglutinar elements informatius d’interés per a les veïnes i veïns , amb la informació clara, contrastada i que puga ser consultada de manera senzilla.

Com a part integral del projecte, s’impartiran 4 tallers dirigits a socis, sòcies, veïns i veïnes que desitgen participar:

Objectius del projecte

Generals

  • Millorar la gestió de la nostra associació i específicament la nostra web de cara al treball intern i extern, aplicant criteris de transparència, protecció de dades i accessibilitat, generant una autèntica eina de participació ciutadana.
  • Incorporar en la nostra web informació rellevant dels nostres barris amb criteris de transparència, protecció de dades, accessibilitat i perspectiva de gènere.

Específics

  • Convertir la web en punt de trobada i repositori per a reivindicacions i idees en els barris d’influència de l’associació.
  • Adaptar l’associació a l’escaló 02 de l’eina Transpar-Ent de l’Ajuntament de València, obtenint el certificat corresponent.
  • Donar formació en transparència, aplicació de la protecció de dades, perspectiva de gènere i adaptació a la discapacitat de pàgines web a les associacions, entitats, veïns i veïnes interessats dels nostres barris d’influència.
  • Donar formació en TIC’s a persones interessades en les eines bàsiques d’ús de la informació i comunicació segura i privada en xarxes.
  • Complir amb els requisits de la LOPD i el RGPD.
  • Adaptar la web de l’associació i els seus continguts, en la mesura de les nostres possibilitats, a persones amb discapacitat.
  • Crear criteris i estàndards de selecció, adaptació i introducció de la informació en la web.

Avaluació

En general aquest projecte ha tingut bona acollida, tant pels socis i sòcies com pels veïns i veïnes dels nostres barris. Les reunions mantingudes així ho constaten.

La nostra pàgina web ha canviat i  ha millorat  després de la realització del projecte. Pensem que això redundarà en un increment del nombre de visites, especialment important si són dels nostres veïns i veïnes més pròxims i a més, els permet una col·laboració activa en la pàgina, que no es limita exclusivament a la visita de la pàgina. En aquest sentit, hem iniciat ja un projecte de col·laboració.

L’estructura bàsica de la pàgina s’ha traduït al valencià i l’anglés. S’ha introduït en la mateixa tot allò que és necessari per a aconseguir l’escaló 2 de transparència, tal com ho acredita el certificat que figura en la pròpia pàgina https://acopa.es/wp-content/uploads/2019/08/certificado_transparent.pdf.

S’ha editat tota la informació gràfica perquè siga accessible a persones amb discapacitat visual, a més de seguir criteris d’estructura i introducció de dades per a persones amb diversos tipus de discapacitat, millorant substancialment l’accessibilitat.

S’ha comprovat el contingut per a complir amb el RGPD i tindre en compte la perspectiva de gènere.

Tots aquests elements són una millora per a la confiabilitat de la web com a font de continguts i lloc per a cedir-los. Aquest projecte pot ser font inesgotable de col·laboracions futures, ja que obri la nostra web a la comunitat de veïns i veïnes, així com a les associacions dels districtes amb els quals ens relacionem.

Per altra banda hem afegit el resultat dels qüestionaris que es van passar després de la realització dels tallers de formació i que poden consultar-se a continuació:

Qüestionari del taller de “Transparència, protecció de dades i adaptació web a la discapacitat”

Qüestionari del taller de “Microsoft Word”

Qüestionari del taller de “Microsoft Excel”

Qüestionari del taller de “Navegació segura en Internet i missatgeria instantània -Telegram-“