Historia

L’Associació Cultural L’Olivereta Patraix (ACOPA) té el seu origen en el ressorgiment dels moviments socials, posterior a l’anomenada “primavera valenciana” durant els anys 2014 i 2015.

L’agudització de la crisi, les peticions dels diferents col·lectius en contra de les retallades, el sorgiment de nous moviments socials i polítics buscant la regeneració i l’apoderament de la ciutadania van contribuir al fet que un grup de persones interessades a aconseguir un canvi de model social confluïren en la creació d’ACOPA.

Durant els anys 2015 i 2016 ens dedicarem a preparar els estatuts de l’associació, recaptar fons per a la mateixa i tot el relacionat amb la seua legalització:

  • Acta fundacional del 29 de setembre de 2015 i aprovació dels estatuts.
  • Inscripció en el Registre d’Associacions de la Comunitat Valenciana del 12 de febrer de 2016.
  • Inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de data 6 de juny de 2016.

L’any 2017 marca una fita molt important per a l’Associació perquè al gener d’eixe any aconseguim un dels nostres objectius més importants, la consecució d’un local. Després de diversos mesos de treball adequant el local, la inauguració oficial va tindre lloc el 22 de juny.

Durant els anys 2018 i 2019 l’Associació s’ha dedicat a treballar en diversos projectes, seguint els objectius que perseguim com a Associació.

És de destacar que, com a complement als nostres pressupostos, l’Associació ha participat en dues convocatòries de subvencions de l’àrea de participació ciutadana de l’Ajuntament de València, presentant els projectes “FEM BARRI I” (2017) i “FEM BARRI II” (2018), i tots dos han aconseguit subvenció.

Per a l’any 2019 i 2020 l’associació està treballant en dos projectes, un presentat a la Diputació de València “La xarxa com a espai de participació ciutadana” i l’altre “Som medi ambient” a l’Ajuntament de València.