2018

PROJECTE “FEM BARRI II” (2018):

1.- Nomene projecte: Fem barri II.

2.- Administració pública que concedeix la subvenció: Ajuntament de València.

3.- Convocatòria: Subvencions a entitats ciutadanes per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigides al foment de l’associacionisme. Any 2018.

4.- Import: 2.500 €.

5.- Data inici i finalització: febrer a desembre de 2018.

6.- Breu explicació: L’objectiu d’aquest projecte és motivar mitjançant diferents activitats als participants a fi de transmetre’ls que la participació ciutadana no és sol triar, sinó que a més s’ha de conéixer, discutir i construir entre tots, desenvolupant d’eixa forma una ciutadania activa i inclusiva. Així mateix, hem contribuït al desenvolupament creatiu i personal dels veïns i veïnes del districte de Patraix, despertant l’esperit crític.

Realitzem una sèrie de xarrades-debats sota el títol «La ciutat del futur» sobre la visió de la nostra ciutat i com ha de ser el seu creixement, la manera de fer-lo, les prioritats, els objectius, etc.– des del punt de vista de l’equip de govern municipal de la ciutat de València. Intervenen com a ponents: Giuseppe Grezzi, Vicent Sarrià i Neus Fàbregas.

S’elabora un taller “Meetup per a l’apoderament digital. Navegació segura per Internet” en col·laboració amb «INFUSIÓ», entitat formada principalment per alumnes de la UPV a fi de desenvolupar un projecte per a fomentar la participació ciutadana, la diversitat, l’apoderament digital i el col·laboracionisme.

S’imparteixen diverses xarrades-debat a càrrec d’experts en els temes: “Violència de gènere: informació, ajudes, recursos”, “Llenguatge inclusiu” i “Memòria històrica: per què es té por a la memòria?”.

Duem a terme la presentació de dos llibres escrits per veïns del nostre propi barri.

També realitzem un club de lectura on llegim i comentem huit llibres, així com la projecció i posterior debat de sis pel·lícules i dos documentals.

Finalment es duu a terme “Un viatge pel barri de Sant Isidre”. És un projecte d’estudi i de camp, la finalitat del qual és conéixer millor el nostre barri, la seua història, evolució i el seu probable futur. Recollim dades estadístiques, estudis sobre el barri, entrevistes amb entitats i veïnat, etc. per a tindre una visió general. Recorrem el barri, prenent fotografies, posant l’accent principalment en els problemes detectats.

Es fa una exposició fotogràfica i es realitza una presentació animada en la qual els i les assistents poden aconseguir una visió més completa del barri.